piatok 16 november 2018

MagicHome Central

 

Je hlavný riadiaci softvér, ktorý sa stará o chod celej inteligentnej elektroinštalácie. Za vývojom tohto softvéru stoja dlhoročné skúsenosti našej spoločnosti ako aj požiadavky klientov na funkcionalitu celého systému. Okrem hlavného aplikačného jadra obsahuje príjemné grafické konfiguračné prostredie. Softvér naďalej stále vylepšujeme, keďže požiadavky zákazníkov stále narastajú.

Čo vlastne všetko je možné ovládať a aké funkcie podporuje :

• ovládanie svetelných okruhov
• ovládanie stmievateľných zdrojov osvetlenia
• ovládanie ozvučenia
• ovládanie kúrenia (elektrické, teplovodné podlahové)
• ovládanie chladenia
• ovládanie troj-cestných zmiešavacích ventilov
• ovládanie čerpadiel a čerpadlových skupín
• plno programovateľné inteligentné vypínače
• viac úrovňové časovače
• scény a makrá
• podpora IP meteostanice
• jednoduché ovládanie a konfigurácia
• integrovaný webserver pre chod web-ovládacieho rozhrania
• automatická detekcia problémov inteligentnej elektroinštalácie, self-reset v prípade neočakávaného zlyhania